מתחם בית סוקולוב

התוכנית כוללת קבוצת בניינים בעלי אופי ציבורי ברחוב קפלן בתל- אביב:

בית העיתונאים ע"ש סוקולוב, בית הסופר ע"ש צ'רניחובסקי, בית האיכר ומגרש ציבורי המשמש לחניה.

שלושת הבניינים מיועדים לשימור באופן חלקי וכן ישמרו בהן השימושים הציבוריים. בנוסף יבנו

עד 113 דירות מגורים חלקן במגדל של 17 קומות.

רחוב איתמר בן אבי שבעורף התוכנית ישודרג כמדרחוב.

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה