אוניברסיטת חיפה - תכנית אב 2006

תכנון הקמפוס של אוניברסיטת חיפה כרשת צירים להולכי רגל יוצרת חלוקה למתחמים.

חלק מהמתחמים קיימים וחלקם עתידיים - רובם בנויים אך חלקם יהיה פתוח וירוק.

על כמה מהמתחמים הקיימים מוצע להוסיף קומות ועל חלק מגגות המתחמים, מוצע לפתח גינות ירוקות.

 

עקרונות התכנון כוללים בין היתר:

  1. קמפוס הולכי רגל - תנועת רכב מוגבלת בתוך הקמפוס וחניונים מרכזיים בכניסות.
  2. גמישות - תוכנית היוצרת סדר והרמוניה מחד, ומאפשרת פיתוח עתידי גמיש מאידך.
  3. פתיחות הקמפוס לקהילה ולעיר. יצירת "מקומות" ושירותים משותפים לאוכלוסיית העיר ולאוכלוסיית הקמפוס.
  4. כבוד לקיים - תכנון על בסיס התוכניות הקיימות, עם שינויים ופיתוח לפי צרכי העתיד. שימור של "בנין נימאייר" המהווה את לב הקמפוס.

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה