קריית הטכניון – תכנית אב 1986-1988

הכנת תכנית אב כוללת ותכנון עיצוב מפורט למרכז הקמפוס.

יעוץ והנחיה של צוות תכנית האב של הטכניון.

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה