שכונות פסגת זאב - ירושלים 1980-1999

שכונות פסגת זאב (פסגת זאב צפון, פסגת זאב מרכז, פסגת זאב מערב ופסגת זאב מזרח) תוכננו ונבנו ברובן מראשית שנות השמונים ועד סוף שנות התשעים, בצפון מזרח ירושלים.

פסגת זאב תוכננה כרובע עירוני דוגמת העיר ה"היסטורית". התפיסה של מרקם עירוני, היוותה מהפכה בזמנו: מגורים לצד תעסוקה ומסחר, לצד חינוך ובילוי, על גבי רשת עירונית שבה כל הפעילויות שזורות אלו באלו, ללא הפרדה לאזורים.

הרובע מתוכנן כרשת רחובות שתי וערב, וביניהם "בלוקים" עירוניים בנויים. הבינוי רציף לאורך הרחוב ומגדיר אותו באמצעות "דופן קשה". הרשת העירונית על רחובותיה, מורכבת מרחובות בעלי אופי שונה המאורגנים באופן הירארכי .

היקף הפרויקט: כ-10,000 יחידות דיור בשטח של כ- 4,000 דונם .

השכונה הראשונה – פסגת זאב מרכז כוללת כ-3,000 יח"ד ואוכלסה ב-1985.

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה