צפת, הרובע היהודי

צוות בין-מקצועי הוקם לבחינה כללית של שיקום הרובע, אשר ערך שורת סקרים: פיזי, חברתי וכלכלי, שמטרתם הייתה לאסוף נתונים להכרת השטח מן הבחינות האלה.

 מטרת ואופי התכנון - תפקידיו העיקריים של אזור התכנון במבנה העירוני היו : אזור מיוחד בעל ערכים היסטוריים, דתיים וארכיטקטוניים, שישמש אזור למגורים, מוקד משיכה לתיירות-פנים ולתיירות-חוץ, אזור מלונאות ושירותי תיירות.

מגמת התכנון היא שמירת צביונו המקורי של האזור וטיפוחו, תוך הסרת התוספות הפוגמות בו. מערכת הדרכים המקורית נשמרה, תוך הכנסת שירותי התשתית הדרושים; נשמרו חתכי הרחובות, גובה ואופי המבנים.

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה