מחסן 1 - נמל יפו 2006

המחסן במצבו הסגור, המשוחזר, המקורי, מדמה תיבת הפתעות סגורה הנפתחת בשעות הפעילות של היום והלילה ומתוכה צצים קופצים: בתי קפה, מסעדות, חנויות שונות, אולמות וכל טוב אחר. עקרונות התכנון:

שימור - 100% שימוש
שימור מרבי של אופיו, דמותו ופרטיו של המבנה המקורי, תוך התאמתו המיטבית לייעודו החדש- מרכז תרבות, בילוי וקניות בנמל יפו המתחדש.
ניצול שטחים מסחריים
- למעט שני המעברים המוכתבים בת.ב.ע ושני ה"גרעינים" המוצעים, כל שטחי המבנה הם סחירים ומנוצלים כלכלית.
100% גמישות - פתרון של ,"מעטפת" ו"גרעינים" - הרשות מספקת מעטפת וגרעינים בלבד כל השטחים הסחירים הם גמישים ויתוכננו ויגומרו ע"י השוכרים - לפי הנחיות ובבקרה של הרשות.

היקף הפרויקט:
סה"כ שטחי מסחר ומסעדות בקומת הקרקע כ- 2,500 מ"ר. שטחי אולמות מרכז בריאות ומועדון שייטים בקומה עליונה כ- 2,100 מ"ר. יתרת זכויות הבניה 1,600 מ"ר ניתנת למימוש ע"י השוכרים בהתאם לצרכיהם ובהתאם לכללים שנקבעים בתוכנית וע"י הרשות

.
לרשימת הפרוייקטים המלאה